Home

JJH Textiles B.V. is een nieuw Nederlands bedrijf van Han Hamers gevestigd in Heusden, met een eigen productiebedrijf, JJH Textiles Bangladesh Ltd. aan de rand van Dhaka in Bangladesh, alwaar een Europees team dagelijkse leiding geeft aan de diverse productieafdelingen.

Visie:
Vandaag de dag is textielproductie met afstand de meest vervuilende industrie ter wereld, waarbij echte MVO-politiek een uitzondering is. Met een groeiende middenklasse wereldwijd van 1 naar 3 miljard mensen tussen 2015 en 20120 zal de vraag naar kleding drastisch toenemen. Hierdoor zal de vraag naar goedkope kleding nog meer onder druk komen te staan met nog meer negatieve effecten voor de ecologisch voetafdruk. Het is tijd voor een andere aanpak aangaande werkomstandigheden en ecologie in deze wereldomvattende industrie, welke letterlijk iedereen raakt en te zorgen voor duurzame oplossingen.

De entrée van JJH Textiles Bangladesh Ltd.

SAM_3245 (2)

Missie:
JJH Textiles Bangladesh Ltd wil het bedrijf zijn voor bedrijfskleding en mode waar de 3 P’s evenredig belangrijk zijn en als geheel onze prioriteit hebben.

Kantoorgebouw

SAM_3249 (2)

Strategie:
Het opzetten van een productiefaciliteit in Bangladesh en mogelijke andere landen waar onder volledig Nederlands management werkkleding en mode wordt geproduceerd, leefbaar loon wordt betaald, een duurzame winst wordt gerealiseerd, gebruikte kleding wordt gerecycled, gelijke kansen en lonen voor mannen en vrouwen, een veilige en prettige werkplek voor iedere werknemer, gebruik van machines met een zo hoog mogelijk eco-gehalte, lean-productie opzet met een hoge flexibiliteit.

Inkijkje in de fabriek na sluitingstijd

20150201_180605 (2)

 

India:
In India is enige jaren geleden de eerste milieuvriendelijke textielververij onder de naam Mahan Ltd. van start gegaan. Door de toevoeging van JJH Textiles Bangladesh Ltd. kunnen wij groen en goedkoop combineren.